บริษัท แก่นจันทร์เมทัลชีท ราชบุรี จำกัด

หลังคาเหล็กรีดลอน


  จุดเด่น
 • เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 3 องศาขึ้นไป หรือประมาณ 1 ต่อ 20 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวแผ่นและปริมาณการรับน้ำฝน รวมทั้งการติดตั้งต้องตรวจเช็คดูให้แน่ใจว่าแนวแปได้ระดับอยู่ในระนาบ และรางน้ำสามารถระบายน้ำฝนได้โดยไม่ติดขัด
 • สันลอนสูง 29 มม. ช่วยเพิ่มการรับปริมาณน้ำฝน และเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้าง
 • บริเวณซ้อนทับของลอนหลังคา ร่องดักน้ำ และคิ้วกันน้ำย้อยตลิดความยาวแผ่น ซึ่งช่วยป้องกันการดูดน้ำโดยสูญญากาศและป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ข้างลอนตัวเมียที่ถูกประกบ ปลายแผ่นวางอยู่บนแป ทำให้ความแข็งแรงในแนวซ้อนทับของลอนหลังคา
 • สามารถดัดโค้งตามโครงสร้างได้
รายละเอียดวัสดุ
Phisical Characteristics
 ความหนาไม่รวมชั้นเคลือบ (BMT) (mm) 0.35 0.42 0.45 0.48
 ความหนารวมชั้นเคลือบ AZ150 (mm) 0.40 0.47 0.50 0.53
 น้ำหนักรวมชั้นเคลือบ AZ150 kg/m2 3.63 4.30 4.61 4.90
 ความหนารวมชั้นเคลือบสี CCB (mm) 0.435 0.505 0.535 0.565
 น้ำหนักรวมชั้นเคลือบ CCB (kg/m2) 3.70 1.39 4.68 4.97
 MOMENT OF INERTIA : 1X (Cm4/m) 3.49 4.19 4.49 4.79
 SECTION MODULUS : Zx (Cm3/m) 1.71 2.04 2.19 2.33
ลักษณะช่วงแป ระยะห่างสูงสุดของช่วงแปหลังคา
 แปปลาย (End Span) (mm) 1100 1300 1400 1500
 แปกลาง (Internal Span) (mm) 1800 2500 2600 2700
 ส่วนยื่นล้ำ (Overhang) (mm) 150 150 150 150
ลักษณะช่วงแป ระยะห่างสูงสุดของช่วงแปผนัง
 แปปลาย (End Span) (mm) 1200 2000 2100 2200
 แปกลาง (Internal Span) (mm) 1800 2500 2600 2700
 ส่วนยื่นล้ำ (Overhang) (mm) 150 150 150 150
ความยาวสูงสุดของแผ่นหลังคา (เมตร)
ปริมาณน้ำฝน มุมลาดเอียงของหลังคา
 Rainfall Intensity 1in20 2in12 1in7.5 1in6
 (mm/hr) 3 5 7.5 10
 200 88 107 124 132
 250 70 86 99 105
 300 59 72 82 88
 400 44 53 62 66
  รัศมีการดัดโค้ง
 • แผ่นหลังคาโค้งธรรมดา (SPRUNG CURVED FOORING) รัศมีความยาวโค้งแบบคว่ำต่ำสุด 35 เมตร
 • แผ่นหลังคาปั๊มโค้ง (CRIMP CURVED ROOFING) รัศมีปั๊มโค้งแบบคว่ำ ตำสุด 35 เมตร