บริษัท แก่นจันทร์เมทัลชีท ราชบุรี จำกัด

ลูกหมุนระบายอากาศ

ทำหน้าที่ระบายเอามวลอากาศร้อน ที่อยู่ใต้หลังคาออกเป็นหลัก ทำให้อากาศเย็นไหลเข้ามาแทนที่ จึงส่งผลให้อุณหภูมิภายในอาคารลดลง

      

ก่อนการติดตั้งลูกหมุนความร้อน จะหมุนเวียนอยู่ภายในตัวอาคาร


หลังการติดตั้งลูกหมุนเข้ากับตัวอาคาร ลูกหมุนจะช่วยระบายความร้อน จากภายในตัวอาคารสู่ภายนอก ทำให้ความร้อน ภายในตัวอาคารลดลงอยู่ในระดับสมดุล


ก่อนการติดตั้งลูกหมุนความชื้น จะหมุนเวียนอยู่ภายในตัวอาคาร


หลังการติดตั้งลูกหมุนเข้ากับตัวอาคาร ลูกหมุนจะช่วยระบายความชื้น จากภายในตัวอาคารสู่ภายนอก ทำให้ความชื้น ภายในตัวอาคารลดลงอยู่ในระดับสมดุล